Ratimor monitoring blocks

Omschrijving

Niet giftig knaagdier monitor lokaas.

Toelatingsnummer

N.V.T.

Samenstelling

  • Niet giftig, zeer smakelijk lokaas.
  • Voor controle/ monitoring van knaagdieren.
  • Activiteit in gevoelige gebieden.

Formule en toxiciteit

n.v.t.

Wettelijk gebruiksvoorschrift

Ratimor monitoring block weegt 15 gram.
Het lokaas dient te worden geplaatst in lokaasdozen of op een andere wijze stevig te worden bevestigd en dient buiten het bereik van niet- doeldieren te worden gehouden. Plaats het lokaas dichtbij waarschijnlijke locaties voor knaagdiertoegang en in gebieden die onderdak bieden aan knaagdieren.

Veiligheidsaanbevelingen

  • Buiten bereik van kinderen bewaren.
  • Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
  • Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
  • Aanraking met de huid vermijden.
  • Geschikte handschoenen dragen.

Leg de locaties vast voor toekomstige naslag.
Ratten: Plaats iedere 10 – 15 meter één Ratimor monitoring block.
Muizen: Plaats iedere 2 – 4 meter één Ratimor monitoring block.

Inspecteer het lokaas tijdig. Vervang het lokaas dat door weersomstandigheden is aangetast direct.
Als het lokaas is aangevreten, kan het vernieuwde IPM standaard (die per 01/01/2023 van kracht is) worden ingezet.