Productinformatie

Chemische bestrijdingmiddelen worden aangegeven door woorden die eindigen op "-cide".
Zo zijn er o.a.:

Van de belangrijkste insecticiden en rodenticiden heb ik de productinformatie op deze site gezet. Voor de duidelijkheid enkele betekenissen van de gebruikte begrippen:

Toxologische groep:

geeft aan tot welke cluster van chemische giftige stoffen dit product behoort.

Toelatingsnummer:

altijd gevolgd door de N van Nederland. Dit nummer is het registratie nummer van dit product en behoort altijd op de verpakking aanwezig te zijn.

LD 50:

geeft de giftigheid aan van deze stof. LD staat voor "letale dosis" en de 50 voor 50% van de proefdieren die bij deze hoeveelheid per kg lichaamsgewicht de dood vonden. Hoe lager dit getal hoe giftiger het product.

Wettelijk gebruiksvoorschrift:

dit zijn de bepalingen die opgevolgd moeten worden.

Veiligheids aanbevelingen:

dit zijn de maatregelen die sterk geadviseerd worden.