Alkon Ongediertebeheersing IPM-2023 gecertificeerd

Het is de 21ste eeuw en zelfs bij ongediertebestrijding, is een milieuvriendelijke oplossing een zeer verstandige keuze! Bij Alkon staat de wet, duurzaamheid en het waarborgen van de kwaliteit op nummer 1. Wij werken dan ook veelal met duurzame en milieuvriendelijke producten, zoals erkende en toegelaten rodenticiden en instrumenten. Zo dragen wij ook bij aan het creëren van een duurzame en veilige toekomst zonder dat onze service daar onder lijdt. Want het moet natuurlijk niet ten koste gaan van onze kwaliteit. Daarom hebben wij grondig onderzoek gedaan naar moderne en vooral mileuvriendelijke ongediertebestrijdingsmethoden.
Met succes!

Ons team heeft meer dan 40 jaar ervaring. Hierdoor zijn wij ervaren met knaagdieren en weten we hoe we deze het beste kunnen bestrijden! Onze diploma’s bevestigen dit en wij staan garant voor onze kwaliteit en uw hygiëne!

IPM (Integrated Pest Management) is vanaf 1 januari 2023 de nieuwe werkwijze voor ieder professioneel bedrijf op het gebied van plaagdierbeheersing. Dit is geen vrijblijvend iets!
Ieder professioneel ongediertebestrijdingsbedrijf moet middels duidelijke registratie kunnen aantonen dat deze verplichte IPM-werkwijze strikt wordt nageleefd. Wij dus ook. 
Jaarlijks krijgen wij een bedrijfs audit of wij de werkwijze juist hanteren. Inmiddels zijn wij officieel IPM-2023 gecertificeerd, en zijn wij opgenomen in het register van gecertificeerde bedrijven op de site van KPMB. Hieronder leest u wat dit voor u en voor ons betekent tijdens de samenwerking rondom de bestrijding, en preventie van knaagdieren in- en rondom uw pand.

IPM (Intergrated Pest Management)
IPM  brengt vooral verplichtingen met zich mee rondom de toepassing van chemische- en mechanische bestrijdingsmiddelen. Wij als opdrachtnemer zijn verantwoordelijk voor een waterdichte registratie waarmee kan worden aangetoond dat de (nieuwe) regels rondom een bestrijdingsproces strikt worden nageleefd. Denk hierbij vooral aan bezoekfrequenties, nacontroles en noodzakelijke aanbevelingen in en rondom uw pand, preventie en risico-inventarisaties.

Het voornaamste doel van IPM is dat de inzet van chemische- of mechanische bestrijdingsmiddelen wordt geminimaliseerd. Om dit doel te bereiken draagt de opdrachtgever ook een verantwoordelijkheid. Het gaat dan vooral over ‘Habitat-management’.
Hiermee worden maatregelen bedoeld die genomen kunnen worden om de leefomgeving voor plaagdieren onaantrekkelijk of zelfs onmogelijk te maken.

IPM is dus vooral toegespitst op samenwerking tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer met als doel optimale preventie te realiseren in plaats van (continu terugkerende) bestrijding via chemische bestrijdingsmiddelen.

PRI (Plaagdier Risico Inventarisatie)
Alvorens wij maatregelen treffen op het gebied van knaagdierenbeheersing voeren wij een PRI uit. Deze vindt minimaal 1 keer per jaar plaats. Hierbij gaat de aandacht uit naar de (eventuele) aanwezige knaagdieroverlast en de risico’s die dit met zich meebrengt.
Er wordt gekeken naar de omstandigheden die de aanwezigheid van knaagdieren bevorderen en wat de risico’s zijn van de mogelijke strategie om de knaagdieren te beheersen.
Onze bevindingen leggen wij schriftelijk vast in het daarvoor bestemde document.

Strategie
Na de PRI bepalen wij de juiste strategie om de knaagdieren met zo min mogelijk risico’s en bestrijdingsmiddelen optimaal te kunnen beheersen. De strategie waarvoor gekozen wordt is altijd onlosmakelijk verbonden met de beginselen van IPM. In de praktijk betekent dit dat (tenzij het een noodsituatie betreft) eerst wordt aangevangen met monitoring en detectie. Tijdens de monitoring wordt zowel door u als ons aandacht besteed aan wering en preventie. Denk hierbij vooral aan de algemene staat van hygiëne, aanbod van (zwerf)voedsel, voorraad- schoonmaak- en afvalbeleid, de staat van het gebouw en de omgeving.

Meer informatie omtrent de IPM-2023 wetgeving vind u hieronder:
NVWA webstite IPM-2023

Indien u meer informatie wenst kan u ons bereiken op de bekende telefoon nummers.

Because with Alkon, they’re all gone!