Racumin foam

Omschrijving

Gebruiksklaar doorloop foam ter bestrijding van de huismuis in afgesloten ruimten.

Toelatingsnummer

NL-0008307-0000

Samenstelling

Product op basis van 0,4 % Coumatetralyl

Formule en toxiciteit

Anticoagulant welke aangebracht wordt op richels en doorvoeringen die veelvuldig gebruikt worden door muizen.
Doorvoeringen gedeeltelijk dicht sproeien, zodat de muizen het schuim mee kunnen nemen aan hun vacht en bij het reinigen van de huid het middel tot zich krijgen.

Schuimresten met een droge doek verwijderen.

Gebruik samen met een lokaas voor een beter resultaat.

Wettelijk gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van de huismuis in afgesloten ruimten.

Dit middel mag uitsluitende gebruikt worden door of onder toezicht van:

  • Personen in het bezit van een diploma van Certificeringsinstituut Plaagdierbeheersing Milieu en Volksgezondheid (CPMV).
  • Personen die in het bezit zijn van een legitimatiebewijs waaruit blijkt dat zij een agrarisch beroep uitoefenen mits toepassing van het middel op het eigen bedrijf plaats vindt.

Zoals uit het wettelijk gebruiksvoorschrift blijkt, mag dit middel niet buiten worden toegepast.

Veiligheidsaanbevelingen

  • Buiten bereik van kinderen bewaren.
  • Minimaal 2 meter verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
  • Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
  • Aanraking met de huid vermijden.
  • Geschikte handschoenen dragen.
  • Alleen gebruiken als onderdeel van een IPM systeem

Maatregelen bij vergiftiging

Zoek onmiddellijk medische hulp en toon deze productinformatie.
Tegengif : Vitamine K1 (onder medische begeleiding)