Nara lure (vlees)

Omschrijving

Niet giftig knaagdier monitor lokaas.

Toelatingsnummer

N.V.T.

Samenstelling

  • Niet giftig, zeer smakelijk lokaas.
  • Voor controle/ monitoring van knaagdieren.
  • Activiteit in gevoelige gebieden.

Formule en toxiciteit

N.V.T.

Wettelijk gebruiksvoorschrift

Het lokaas dient te worden geplaatst in klemmen die in een afgesloten kunststof lokaasdoos is geplaatst, en op een stvige wijze te worden bevestigd en dient buiten het bereik van niet- doeldieren te worden gehouden. Plaats de lokaasdoos dichtbij waarschijnlijke locaties voor knaagdiertoegang en in gebieden die onderdak bieden aan knaagdieren.

Veiligheidsaanbevelingen

  • Buiten bereik van kinderen bewaren.
  • Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
  • Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
  • Aanraking met de huid vermijden.
  • Geschikte handschoenen dragen.
  • Leg de locaties vast voor toekomstige naslag.

Inspecteer het lokaas tijdig. Vervang het lokaas dat door weersomstandigheden is aangetast direct.
Als het lokaas is aangevreten, kan het vernieuwde IPM standaard (die per 01/01/2023 van kracht is) worden ingezet.