Maxforce White IC

Omschrijving

Lokaasgel tegen kakkerlakken

Toelatingsnummer

NL-0011222-0000

Samenstelling

2,15 % imidacloprid

Formule en toxiciteit

Neo-nicotine

Wettelijk gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van kakkerlakken in o.a. bakkerijen, slagerijen, opslagplaatsen van levensmiddelen, productieruimten in de levensmiddelenindustrie, verblijfplaatsen voor mensen en dieren, verwarmingsruimten en ketelhuizen, schepen en overige schuilplaatsen waar kakkerlakken zich plegen op te houden.

Dit middel mag uitsluitende gebruikt worden door of onder toezicht van:

  • Personen in het bezit van een diploma van Certificeringsinstituut Plaagdierbeheersing Milieu en Volksgezondheid (CPMV).
  • Personen die in het bezit zijn van een legitimatiebewijs waaruit blijkt dat zij een agrarisch beroep uitoefenen, mits de toepassing van het middel op eigen bedrijf plaatsvindt.

Buiten bereik van kinderen, andere personen en huisdieren plaatsen.

Veiligheidsaanbevelingen

  • Buiten bereik van kinderen bewaren.

Maatregelen bij vergiftiging

Zoek onmiddellijk medische hulp en toon deze productinformatie. Informatie over het gebruikte middel kan uw arts verkrijgen door telefonisch contact op te nemen met het bedrijf van de toepasser of het Nationaal Vergiftigingen informatiecentrum. Telefoonnummer: 030 - 2749111