Maxforce Quantum

Omschrijving

Insecticide ter bestrijding van mieren binnen en buiten

Toelatingsnummer

13074 N

Samenstelling

Bevat kant en klaar lokmiddel

Formule en toxiciteit

0,31 gr/kg imidacloprid

Wettelijk gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van:

Mieren binnen en buiten

Het middel is bijzonder effectief tegen faraomieren (Monomorium pharaonis) en de zwarte wegmier (Lasius niger) Ook de spookmier (Tapinoma melanocephalum) en de Argentijnse Mier (Linepithema humile) zijn goed te bestrijden.

Het middel mag uitsluitend gebruikt worden door of onder toezicht van:

Personen belast met de uitvoeringstaken betreffende de bestrijding van ongedierte, in dienst van gemeenten, regionale overheidsdiensten, waterschappen en ongedierte- bestrijdingsbedrijven welke als zodanig zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Personen in het bezit van een diploma van de Stichting Vakopleiding Ongdiertebestrijding.

Veiligheidsaanbevelingen

  • Buiten bereik van kinderen bewaren.
  • Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
  • Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
  • Middel aanbrengen met een Bait Gel Gun.
  • Na het werk grondig de handen wassen.
  • Het middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen, derhalve het middel zodanig toepassen dat het niet in het oppervlaktewater terecht kan komen.

Dosering binnen : 1 druppel per vierkante meter
Dosering buiten : 2 gram rechtstreeks in het nest

Maatregelen bij vergiftiging

Zoek onmiddellijk medische hulp en toon deze productinformatie. Informatie over het gebruikte middel kan uw arts verkrijgen door telefonisch contact op te nemen met het bedrijf van de toepasser of het Nationaal Vergiftigingen informatiecentrum. Telefoonnummer: 030 - 2749111