Gasvrij metingen

Veel containers die geïmporteerd worden zijn vaak gegast of behandeld met een chemisch product. In de meeste gevallen is dit met methylbromide (CH3Br) of fosforwaterstop (PH3). De laatste is ook wel bekend onder de naam fosfine. Dit zijn zeer gevaarlijke, dodelijke gassen die helaas al enkele ongevallen veroorzaakt hebben. De containers worden gegast om zo garanties te geven dat er met de goederen geen ongedierte mee kan worden genomen naar Nederland. Vooral containers uit China worden vaak gegast, maar ook uit andere landen komen gegaste containers.

Bij Alkon hebben wij gassingsleiders in dienst die al jaren in deze branche werkzaam zijn. Deze kunnen een certificaat afgeven van elke gasvrij meting. Dit kan op elke willekeurige plaats in Nederland. De gereden kilometers worden in het tarief doorgerekend. Ook kunnen wij op andere stoffen meten zoals benzeen, blauwzuurgas, formaldehyde etc

LET OP! Voor de veiligheid van de personen die dit soort containers lossen is het aan te raden om deze eerste te meten!

LET OP! Het zijn niet alleen levensmiddelen die gegast worden, ook meubels en andere gebruiksartikelen worden gegast.

LET OP! Bewijs van deskundigheid afgegeven door de Minster van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit betekent dat wij ook goederen onder gas kunnen zetten.