Difenakill Wax

Omschrijving

Gebruiksklaar lokaas in wasvorm ter bestrijding van ratten en muizen.

Toelatingsnummer

13888 – N

Samenstelling

Product op basis van 0,05 % difenacoum

Formule en toxiciteit

Anticoagulant

Wettelijk gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van de bruine rat en de huismuis met dien verstande dat het middel moet worden uitgelegd in speciaal hiervoor bestemde, van boven afsluitbare voerkistjes. Plaats het lokaas buiten bereik van kinderen. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

Dit middel mag uitsluitende gebruikt worden door of onder toezicht van:

Personen belast met de uitvoeringstaken betreffende de bestrijding van ongedierte, in dienst van gemeenten, regionale overheidsdiensten, water- schappen en ongediertebestrijdingbedrijven welke als zodanig zijn ingeschreven bij Kamer van Koophandel.

Personen in het bezit van een diploma van de stichting vakopleiding Ongediertebestrijding (SVO).

Personen die in het bezit zijn van een legitimatiebewijs waaruit blijkt dat zij een agrarisch beroep uitoefenen mits toepassing van het middel op het eigen bedrijf plaats vindt.

Zoals uit het wettelijk gebruiksvoorschrift blijkt, mag dit middel niet buiten worden toegepast.

Veiligheidsaanbevelingen

  • Buiten bereik van kinderen bewaren.
  • Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
  • Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
  • Dosering 30 gr muizen 100 gr ratten per lokaasdepot
  • Alleen toepassen als onderdeel van IPM management
  • Bestrijders die dit middel veelvuldig toepassen, dienen bij medische en tandheel- kundige behandeling mede te delen dat met anticoagulanten wordt gewerkt.

Maatregelen bij vergiftiging

Zoek onmiddellijk medische hulp en toon deze productinformatie.
Tegengif : vitamine K1 (onder medische begeleiding)