K-othrine WG

Omschrijving

Insecticide ter bestrijding van kruipende en vliegende insecten in gebouwen. Een in water dispingeerbaar granulaat.

Toelatingsnummer

13522 – N

Samenstelling

Gehalte 25 %

Formule en toxiciteit

Deltamethrine, behorend tot de groep van synthetische pyrethroiden

Wettelijk gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van:

Kruipende insecten en vliegen in opslag-, verblijfs-, en bedrijfsruimten voor pleksgewijze behandeling van naden en kieren in oppervlakten met zodanige apparatuur dat het middel onder lage druk en met grove druppel wordt toegepast en met dien verstande, dat tijdens de behandeling geen mensen en huisdieren aanwezig zijn. Met uitzondering van dierverblijfplaatsen.

Niet toegestaan is de toepassing in of op apparatuur waar direct contact met voedingsmiddelen is en op planten en op kleding of beddengoed waarmee mensen in direct contact kunnen komen.

Kruipende insecten op vuilstortplaatsen.

Veiligheidsaanbevelingen

  • Buiten bereik van kinderen bewaren.
  • Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
  • Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
  • Spuitnevel niet inademen.
  • Vermijd contact van het middel met de huid en de ogen.
  • Bij aanraking met de ogen, onmiddellijk het oog met overvloedig water afspoelen.
  • Vermijd contact met planten.
  • Bij het toepassen een doelmatig masker en waterdichte handschoenen dragen.

Maatregelen bij vergiftiging

Zoek onmiddellijk medische hulp en toon deze productinformatie. Informatie over het gebruikte middel kan uw arts verkrijgen door telefonisch contact op te nemen met het bedrijf van de toepasser of het Nationaal Vergiftigingen informatiecentrum. Telefoonnummer: 030 - 2749111